[Rozmiar: 34510 bajtów] [Rozmiar: 611 bajtów] [Rozmiar: 925 bajtów]
[Rozmiar: 960 bajtów]
[Rozmiar: 990 bajtów]
[Rozmiar: 1015 bajtów]
[Rozmiar: 865 bajtów]
[Rozmiar: 748 bajtów]
[Rozmiar: 927 bajtów]
[Rozmiar: 813 bajtów]

[Rozmiar: 1470 bajtów] [Rozmiar: 796 bajtów]
[Rozmiar: 705 bajtów]
[Rozmiar: 927 bajtów]
[Rozmiar: 944 bajtów]
[Rozmiar: 926 bajtów]
[Rozmiar: 776 bajtów]
[Rozmiar: 22382 bajtów] [Rozmiar: 1133 bajtów]
Urząd Miasta i Gminy
w Sobótce
Stowarzyszenie Przychodnia
Stowarzyszenie Pogodnych Artystów STOPA
Organizacja Imprez
i Pokazów Rycerskich RYCAR
JANCZAR - Organizacja Pokazów Rycerskich
i Rekonstrukcji Historycznych
Centrum Kultury REVERS
Z Krakowa
Muzeum Ślężańskie
Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sobótce
Otwarte Stowarzyszenie Góra Ślęża
Ślężanie –Lokalna Grupa Działania
Ślężański Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich
Green Cross Society
Ślężański Młyn
Monika Morali –Efinowicz
Gminne Gimnazjum
w Sobótce
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
Bractwo Mokrego Pokładu
Centrum Łączności
i Pomocy ze Szkołami
na Wschodzie
im. Maurice Ardouin
[Rozmiar: 1064 bajtów] Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce Stowarzyszenie Przychodnia Hicron
Sp. z.o.o
Centrum Łączności i Pomocy Szkołomna Wschodzie
im. Maurice Ardouin
Ślężański Młyn Szczere Pole Getron Rol-Jaw