Centrum Wspierania Rozwoju Ucznia - działalność w roku szkolnym 2013/2014


Plan pracy Centrum w roku szk. 2013/2014
Plan pracy Zespołu Humanistycznego
Plan pracy Zespołu Przyrodniczo-matematycznego
Plan pracy Zespołu Przedmiotów zawodowych
Wanda Żukowska

Wanda Żukowska

 • listopad 2013 - Dzień Rosyjski - zapoznanie się z kulturą rosyjską, degustacja rosyjskich dań, wspólne picie herbaty z samowara, słuchanie współczesnej muzyki rosyjskiej
 • 7 luty 2014 - Dzień zdrowego żywienia - degustacja chlebów pieczonych bez konserwantów
 • luty 12.2014 - Konkurs " Wiedzy o Moskwie"
 • Całoroczna gazetka ścienna z przepisami zdrowych diet i zasadami zdrowego żywienia
Monika Szima-Efinowicz

Monika Szima-Efinowicz

  Przygotowanie i prowadzenie szkolnego projektu przygotowującego do zawodu „ Dziś Twoje hobby, jutro twój zawód”. (Uczestnicy –kl 3f)
 • Przygotowanie wraz z klasą 2 ef szkolnej gry edukacyjnej z okazji dnia Święta Niepodległości –współpraca Tomasz Traczyński (uczestnicy- wszyscy uczniowie szkoły)
 • Uczestnictwo wraz z grupą uczniów w obchodach święta 11 listopada we Wrocławiu- współpraca Tomasz Traczyński, (uczestnicy –uczniowie klasy 2e i 3f)
 • Organizacja warsztatów fotograficznych oraz zajęć plenerowych w Gazowni w Sobótce w ramach wiedzy o kulturze, historii i przedsiębiorczości. Warsztaty prowadzone przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki z Wrocławia i właściciela Gazowni.–współpraca Marzena Cempa-Lubieniecka (uczestnicy klasa 1 efk)
 • Organizacja zajęć z historii żywej z zakresu średniowiecza i starożytnego Rzymu –współpraca Tomasz Traczyński (uczestnicy –klasa 2 ef, 2 kt, 1 efk)
 • Organizacja warsztatów prowadzonych przez architekta i antropologa kultury –panią Annę Rumińską, w ramach przedmiotu wiedza o kulturze (uczestnicy -1 efk)
 • Wyjazd na dwudniową wycieczkę Polska –Czechy wraz z uczniami z klas 3ef, 2ef, 2k –współpraca Jolanta Grocholska
 • Wyjazd na warsztaty animacji filmowej do Głuchołazów do „ Centrum dwa kroki pani Magdy Nogaj” wraz z uczniami z klas 3ef, 2ef, 2k –współpraca Jolanta Grocholska
 • Organizacja udziału uczniów w internetowej akcji zorganizowanej przez rosyjską szkołę partnerską (Szkoła nr 28 z Kaliningradu) polegającej na wypełnianiu ankiet w ramach projektu obywatelskiego- współpraca Wanda Żukowska (uczestnicy klasy 2e i 2kt)
 • Organizacja szkolnego koła rekonstrukcji historycznych okresu epoki napoleońskiej- rekrutacja (uczestnicy klasy 2 e i 2k).
 • współpraca ze szkolną stroną internetową (Teresa Ryba), gazetką szkolną i stroną szkolną na facebooku
 • prowadzenie zajęć przygotowujących do matury z historii- 2 razy w tygodniu ( kl 3f)
 • opieka nad młodzieżą w trakcie wyjazdu zorganizowanego przez pana Tomasza Traczyńskiego na zajęcia w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
Marzena Cempa-Lubieniecka

Marzena Cempa-Lubieniecka

 • wspieranie uzdolnień uczniów w ramach przygotowań do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • analiza ogólnych informacji o egzaminie maturalnym z biologii oraz bieżących zmian
 • przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego przy współpracy z wydawnictwem Operon
 • organizacja zajęć z otwartych dla praktykantki z biologii oraz warsztatów ekologicznych
 • organizacja zajęć terenowych z warsztatów ekologicznych
 • przygotowanie i realizacja projektu ekologicznego „Poznawanie różnorodnych form ochrony przyrody - na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego" współpraca z Agnieszką Wawryn
 • przygotowania uczniów do olimpiady Wiedzy ekologicznej- współpraca z Agnieszką Wawryn i Sylwią Nefert
 • projektowanie i realizacja działań proekologicznych- konkurs ogólnopolski " Bateriada"- współpraca z Agnieszką Wawryn
 • projektowanie i realizacja działań prozdrowotnych - kampania ogólnopolska "Wybierz życie - pierwszy krok" walka z rakiem szyjki macicy
 • realizacja projektu "Aktywni dla klimatu" współpraca z Sylwią Nejfert
Sylwia Nejfert

Sylwia Nejfert

 • udział w Salonie Maturzystów z klasą 4kt we Wrocławiu
 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie 4 kt oraz czuwanie nad organizacją balu studniówkowego.
 • konsultacje maturalne z geografii dla uczennicy klasy 3ef oraz pomoc uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału programowego z geografii i geografii turystycznej,
 • współpraca z p. Agnieszką Wawryn przy organizacji szkolnego etapu I Olimpiady Wiedzy o Turystyce,
 • przygotowanie wewnątrzszkolnego konkursu promującego atrakcje turystyczne Dolnego Śląska, współpraca z p. Agnieszką Wawryn ( w toku)
 • przygotowanie gazetki ściennej na temat zmian klimatu i jego ochrony,
 • wzbogacenie sali geograficznej w plansze ścienne,
 • przygotowanie zajęć otwartych z geografii i geografii turystycznej dla praktykantki,
 • warsztaty pt. „źródła informacji geograficznej” dla uczniów klasy 2f w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
 • lekcja terenowa dla klasy 3 T – ankieta ekologiczna
 • organizacja I etapu ogólnopolskiego konkursu pt.” Aktywni dla klimatu”
Agnieszka Wawryn

Agnieszka Wawryn

 • organizacja i przygotowanie szkolnego etapu I Olimpiady Wiedzy o Turystyce - współpraca z S. Nejfert polegająca na wspólnym ułożeniu pytań testowych i sprawdzeniu prac;
 • przygotowanie 2 uczennic do II etapu Olimpiady Wiedzy o Turystyce - konsultacje z geografii turystycznej prowadzone przez S. Nejfert
 • Współpraca z Sylwią Nejfert w zakresie przygotowań wewnątrzszkolnego konkursu promującego atrakcje turystyczne Dolnego Śląska (konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2014)
 • przygotowanie gazetki ściennej relacjonującej Kursy - Barmański i Barista, w celu przybliżenia nowo nabytych kwalifikacji uczniów TE, całej społeczności szkolnej
Jolanta Grocholska

Jolanta Grocholska

 1. Współpraca w ramach redagowania gazetki szkolnej:
  • Marzena Cempa-Lubieniecka – projekt ekologiczny w Karpaczu, projekt „Aktywni dla klimatu”, konkurs geograficzno-przyrodniczy w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska „Chrońmy naszą planetę”
  • Sylwia Nejfert – projekt „Aktywni dla klimatu”
  • Wiesław Zwolak – projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”
  • Monika Szima-Efinowicz – lekcje żywej historii
  • Maria Varanka – działalność Samorządu Uczniowskiego
  • Dni tematyczne w Klubie Uczniowskim (dzień rosyjski, dzień gospodarski) – Wanda Żukowska, Joanna Graczyk
 2. Współpraca podczas redakcji technicznej i składu gazetki szkolnej – Barbara Powązka
 3. Współpraca przy redagowaniu artykułów na szkolną stronę internetową – Teresa Ryba
 4. Współpraca podczas kręcenia filmów – Tomasz Traczyński, Monika Szima-Efinowicz, Agnieszka Wawryn, Teresa Ryba
 5. Współpraca w celu efektywnego wykorzystania sprzętu szkolnego podczas zajęć lekcyjnych i warsztatów filmowych – Wiesław Zwolak
 6. Współpraca przy realizacji projektu edukacyjnego „Opowiem ci o wolnej Polsce” – Monika Szima-Efinowicz
 7. Współpraca podczas działań mających na celu promocję szkoły – Tomasz Traczyński
 8. Współpraca podczas szkolnego etapu konkursu „Ojczyzna – Polszczyzna” (przygotowanie uczniów do konkursu, przeprowadzenie i sprawdzenie prac w części pisemnej konkursu, przeprowadzenie części ustnej) – Mariola Wyderka, Grażyna Milka. Do etapu rejonowego we Wrocławiu zakwalifikowały się: Patrycja Droszczak, Małgorzata Hałas, Kalina Lenart, Alicja Wawrejko
 9. Lekcja w kinie "Efekty specjalne"
 10. Warsztaty animacji filmowej w Głuchołazach - współpraca z Moniką Szimą-Efinowicz
Małgorzata Sobolewska-Grzywna

Małgorzata Sobolewska-Grzywna

 • Wspieranie zainteresowanych rodziców w wychowaniu ich dzieci i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Systematyczny monitoring realizowania przez wychowanków obowiązku szkolnego;
 • Opieka nad uczniami klasy 3ef podczas wyjazdu na Salon Maturzystów;
 • Udział w Dniu Przewodnika;
 • Pomoc uczniom mającym problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności językowych w ramach godzin konsultacji z art. 42 KN;
 • Organizacja dodatkowych zajęć dla uczennic kl. 3ef przygotowujących się do matury rozszerzonej z jęz. angielskiego;
 • Opieka nad uczniami podczas wyjazdu do Wrocławia na lekcję w kinie w ramach edukacji filmowej.
Maria Varanka-Traczyńska

Maria Varanka-Traczyńska

 • XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej
 • konkurs „Jan Paweł II – orędownik rodzin”
 • konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”
 • organizacja imprez szkolnych: Mikołajków 6.12.2013., Walentynek 14.02.2014., Jasełek 20.12.2013.
 • organizacja Dnia Edukacji Narodowej połączonego z otrzęsinami klas I i świętem Szkolnego Lwa 11.10.2013.
 • zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego do szkolnych obchodów święta niepodległości 12.11.2013.
 • organizacja przedstawienia bożonarodzeniowego 20.12.2013.
 • Akcje charytatywne: „Szkoło pomóż i Ty” – 01.09.-31.10.2013.
 • „Góra Grosza” – 25.11.-06.12.2013.
 • Zbiórka zniczy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
 • „Mikołajkowa nadzieja” – zbiórka upominków dla dzieci z katedry Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkologii Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu 18.11-05.12.2013.
 • WOŚP – 13.01.2014.
 • wprowadzenie plebiscytu „Uczeń jesieni/ zimy/ wiosny/ lata” promującego osiągnięcia, talenty oraz koleżeńską postawę uczniów (przeprowadzono 2 etapy plebiscytu: 9.12.2013. i 11.02.1014.).
 • Kontynuacja „Dnia z kolorem bez pytania” i „Szczęśliwego numerka”.
 • Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 07.10.2013.
Tomasz Traczyński

Tomasz Traczyński

 • przygotowanie uczniów i udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • przygotowanie uczniów i udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • przygotowanie drzwi otwartych w PZS3 w Sobótce - ustalenie harmonogramu, terminu i przebiegu z Dyrekcją Gimnazjum Gminnego, nawiązanie współpracy z firmą "Rycar", ustalenie przebiegu imprezy z nauczycielami;
 • organizacja międzyszkolnego konkursu napoleońskiego "Napoleon w oczach współczesnych Polaków", przygotowanie materiałów i ustalenie terminarza;
 • przygotowanie materiałów promocyjnych szkoły i uczestnictwo w Targach Zawodowych Dolnego Śląska;
Teresa Ryba

Teresa Ryba

 • Konkurs " Wiedzy o Moskwie" - współpraca z Wandą Żukowską, przygotowanie dyplomów
 • Obsługa dziennika elektronicznego - instruktaż dla nauczycieli
 • Opracowanie planu pracy CWRU oraz archiwizacja konkursów i projektów realizowanych w ramach pracy Centrum - współpraca z Joanną Graczyk
 • Pomoc przy komputeryzacji pracy Biblioteki szkolnej - współpraca z Joanną Graczyk
 • przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z matematyki - poziom rozszerzony i podstawowy przy współpracy z wydawnictwem Operon
 • przeprowadzenie próbnego egzaminu zawodowego dla technikum informatycznego
 • organizacja zajęć otwartych dla praktykantki z matematyki
 • przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki - poziom rozszerzony i podstawowy
 • Współpraca w ramach redagowania gazetki szkolnej - współpraca z Jolantą Grocholską
 • Współpraca z Wiesławem Zwolakem – projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” wykonanie strony www
 • Współpraca podczas kręcenia filmów i redagowania artykułów na szkolną stronę internetową z Jolantą Grocholską
 • Pomoc uczniom mającym problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności językowych w ramach godzin konsultacji z art. 42 KN;
 • Spotkania z rodzicami uczniów klasy 4 kt w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych
 • Współpraca z Marią Varanką-Traczyńską - wykonanie strony Samorządu Uczniowskiego
 • Współpraca z Tomaszem Traczyńskim - wykonanie ulotki informacyjno-promocyjnej o naszej szkole (Targach Zawodowych Dolnego Śląska)
 • Organizacja ogolnopolskiego projektu "Tydzień kariery" - druga nagroda
 • Przygotowanie ogniska z klasą 4 k w czasie Dnia Przewodnika
 • Aktualizacja i modernizacja szkolnej strony internetowej
 • Aktualizacja dydaktycznej strony internetowej www.tryba.cba.pl
 • Wykonanie sprawozdania z realizacji planu pracy Centrum w formie strony internetowej
 • Przygotowanie szkolenia dla nauczycieli "Wykorzystanie platformy Fronter do pracy z uczniem"
 • Wykonanie z klasą 4 k zaproszeń na Studniówkę
 • Przygotowanie prezentacji sprawozdawczej z wyjazdu szkoleniowego do Paryża "Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie we Francji"
Mariola Wyderka

Mariola Wyderka

 • Aktualizacja Statutu Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce;
 • Monitorowanie zmian przepisów prawa oświatowego i aktualizacja WSO oraz wewnątrzszkolnych aktów prawnych;
 • Opracowanie planu pracy CWRU - współpraca z Joanną Graczyk;
 • Udział w Dniu Przewodnika;
 • Wybór Rady Rodziców na bieżący rok szkolny;
 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej klas I;
 • Wspieranie uzdolnień uczniów oraz współpraca z innymi nauczycielami w ramach szkolnego etapu konkursu „Ojczyzna – Polszczyzna” (przygotowanie uczniów do konkursu, przeprowadzenie i sprawdzenie prac w części pisemnej konkursu, przeprowadzenie części ustnej) – Jolanta Grocholska, Grażyna Milka, Joanna Graczyk;
 • Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z wydawnictwem Operon z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym przy współpracy z Jolantą Grocholską i Grażyną Milką;
 • Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego – współpraca z Marią Varanką-Traczyńską;
 • Pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej - współpraca z Jolantą Grocholską;
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Systematyczny monitoring realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • Organizacja konsultacji maturalnych – współpraca z Teresą Rybą;
 • Pomoc w organizacji „Dnia zdrowego żywienia” połączonego z degustacją chlebów pieczonych bez konserwantów – współpraca z Wandą Żukowską.