Promocja projektu

Jako przykład dobrych praktyk realizowanych w naszej szkole na uwagę zasługuje sposób promowania projektu poza środowiskiem szkolnym. Odbywa się to poprzez stronę internetową http://www.pzs3.cba.pl/des/index.php. Na stronie dokumentowany jest przebieg realizacji zdań projektowych. Zamieszczone są chronologiczne newsy z pełnymi opisami. Każde istotne wydarzenie np. wycieczka, konferencja wdrożeniowa, rada pedagogiczna dokumentowane jest prezentacją multimedialną, galerią lub podobnie.
Zamieszczono do tej pory m.in. następujące pliki: prezentacja z konferencji otwarcia w Wałbrzychu, prezentacja omawiająca założenia projektowe pokazana na zatwierdzającej Radzie Pedagogicznej, galeria z konferencji w Wojcieszycach, ze szkoleń nauczycieli we Wrocławiu i inne. Każda wycieczka posiada swoją stronę, na której w różnorodny sposób przedstawiamy jej przebieg. Również koła, zajęcia wyrównawcze i zajęcia tutora posiadają swoje podstrony ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich działalności.
Ważnym elementem promocji projektu było opublikowanie artykułu o nim w lokalnym czasopiśmie "Świat Sobótki". Znalazły się w nim podstawowe informacje o założeniach projektu, opis działań zdjęcia z wycieczek i zajęć.
Rezultaty działań:
  1. Prezentacje
  2. Artykuł o projekcie
  3. Adres strony o realizacji projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" w PZS3 w Sobótce
  4. http://www.pzs3.cba.pl/des/index.php
  5. Adres strony o realizacji projektu "Szkolenie nauczycieli" w PZS3 w Sobótce
  6. http://pzs3.cba.pl/des/szkolenia.html
  7. Adres strony o realizacji projektu "Dolnośląska e-szkoła" w PZS3 w Sobótce
  8. http://pzs3.cba.pl/des/deszkola.html