KOŁO BIOLOGICZNE

Prowadzący: Marzena Cempa-Lubieniecka
Realizacja programu Koła biologicznego jest ukierunkowana na rozwój zainteresowań poznawczych uczniów oraz umiejętności obserwowania środowiska, pozyskiwania i gromadzenia o nim informacji. Nabycie umiejętności: pracy w grupie, przeprowadzenia samodzielnej obserwacji w terenie, wykonania rysunku, zestawienie wiedzy werbalnej z rzeczywistością. Kształtowana jest umiejętność właściwego zachowania się na terenach podlegających ochronie oraz w zbiorowiskach ludzkich, Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (kultury i poszanowania drugiego człowieka). Ważnym elementem pracy jest przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień. Jednym z haseł celów operacyjnych jest uświadamianie zagrożenia wirusem HIV, HPV oraz prewencja chorób nowotworowych. Jego realizacja jest prowadzone w formie warsztatów dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 17 grudnia 2010r, w piątek zostały przygotowane przez uczniów koła biologicznego i przeprowadzone warsztaty profilaktyczne pt.: "HIV- bać się czy nie?" Trwały one przez 3 godziny lekcyjne, kolejno dla klas pierwszych, drugich i trzecich. W programie znalazły się prezentacja multimedialna, film edukacyjny oraz praktyczne rozwiązywanie problemów w oparciu o przedstawiony materiał. 17 maja 2011 r, we wtorek odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych i drugich dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy.
Rezultaty działań:
  1. Warsztaty profilaktyczne pt.: "HIV- bać się czy nie?"
  2. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt.: "Wybierz życie - pierwszy krok"