Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce

Szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
Główna strona projektu: http://www.szkolenienauczycieli.pl


O projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 1000 nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych TI, w tym otwartej platformy e-learningowej umożliwiającej indywidualizację procesu nauczania, w szczególności poprzez wdrożenie metod i narzędzi efektywnego uczenia się.
 • Przygotowanie nauczycieli do korzystania z e-learningu i platformy edukacyjnej, stosowania aktywizujących metod nauczania w pracowni przyrodniczej i tworzenia programów rozwojowych dla szkół.
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, tutoringu i stymulowania aktywności fizycznej.
 • Zapoznanie nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą z nowoczesnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie nauk przyrodniczych poprzez komponent ponadnarodowy realizowany w partnerstwie z Georg-August Uniwersitat w Getyndze.
Rezultaty twarde projektu:
 • Przeszkolenie 1000 nauczycieli w różnych formach doskonalenia (55 grup szkoleniowych).
 • Opracowanie programów 6 kursów doskonalących.
 • Zrealizowanie 6 kursów doskonalących dla 1000 nauczycieli.
 • Zrealizowanie 40 zajęć laboratoryjnych dla 600 nauczycieli, w tym 420 kobiet.
 • Zrealizowanie 6 warsztatów dla 120 nauczycieli ze szkół objętych projektem w tym wszystkich mężczyzn uczących przyrody (ok.10%).
 • Zrealizowanie 10 konferencji szkoleniowych dla 1000 nauczycieli.
 • Zrealizowanie 2 konferencji otwarcia dla ok. 540 uczestników.
 • Zrealizowanie 2 konferencji podsumowujących dla około 540 uczestników.
 • Wydanie publikacji podsumowującej - 3000 egzemplarzy
 • Uruchomienie dla celów projektu internetowej platformy informacyjno-komunikacyjno-sprawozdawczej.
 • Uruchomienie witryny www projektu, kontynuacja po zakończeniu projektu.
Rezultaty miękkie projektu, to wzrost kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
 • wykorzystywania platform e-learningowych w procesie nauczania i uczenia się,
 • tworzenia kontentu edukacyjnego,
 • umiejętności planowania i stosowania eksperymentu w procesie nauczania,
 • rozwijania kompetencji kluczowych,
 • podniesienia jakości procesu kształcenia w dolnośląskich szkołach,
 • wzrost kwalifikacji nauczycieli dolnośląskich szkół w obszarach nauk przyrodniczych i matematycznych, w zakresie wykorzystania ICT dla potrzeb edukacji, w związku z kierunkami przyjętymi w Strategii Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.
Nasze przygotowania do projektu:Początek szkoleń - 24.11.2010
Rozpoczęły sie szkolenia naszych nauczycieli na poszczególnych kursach. Wszystkie szkolenia zostały zorganizowane we Wrocławiu. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ część nauczycieli ze skół wrocławskich musiała jechać do ośrodków szkoleniowych w Jeleniej Górze lub w Wałbrzychu. Zatem mieliśmy wielkie szczęście.

Ponowne wysłanie formularzy zgłoszeniowych na szkolenie nauczycieli - 16.11.2010
Zmiana terminów szkoleń oraz inne informacje na stronie www.szkolenienauczycieli.pl
Teresa Ryba - kurs LES 3 oraz TI 3
Lucyna Przylibska - kurs NES 7 oraz TI 9
Marzena Cempa-Lubieniecka - kurs NES 6 oraz TI 8
Tomasz Traczyński - kurs TI 10 Bożena Bamforth-Hatton - T 3

Wysłanie formularzy zgłoszeniowych na szkolenie nauczycieli - 9.11.2010
9 listopada 2010 w wielkim pośpiechu i stresie wysłaliśmy formularze zgłoszeniowe na szkolenie nauczycieli. Jest ono elementem komplementarnego projektu: Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
Ze względów organizacyjnych, niezależnych od nas, będziemy musieli wykonać to zadanie ponownie.

Konferencja informacyjna Wrocław 14 czerwiec 2010

Lider e-Szkoły

Merytoryczne przygotowanie 134 nauczycieli ze szkół objętych projektem RPO-Dolnośląska e-szkoła do pełnienia roli szkolnego lidera w zakresie wykorzystywania TI w praktyce szkolnej, wspomagającego w tym względzie pozostałych nauczycieli.

Zakończenie kursu Lider e-Szkoły - 16.12.2010
  Ewaluacja kursu:
 • Kurs składał się z pięciu spotkań odbywających się w trzech ośrodkach szkoleniowych. Dlaczego?
 • Zakres prezentowanego materiału był obszerny.
 • Instrukcje do ćwiczeń często były napisane niezrozumiale.
 • Przesył transferu był bardzo wolny.
 • Serwis kawowy rozpoczynał się zbyt późno - ok. godziny 12:00.
 • Termin organizacji wypadł niefortunnie - grudzień, styczeń. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały dojazdom kursantów.
 • Na pochwałę zasługują Panowie prowadzący zajęcia, którzy robili co tylko mogli, abyśmy byli nauczeni i zadowoleni.Kurs Lider e-Szkoły - 24.11.2010
Udział w pierwszym spotkaniu na kursie LES - Lider e-szkoły. Wrocław, Biblioteka Publiczna ul. Worcella 23

Kurs Lider e-Szkoły - 30.11, 6.12, 11.12, 16.12. 2010
Terminy pozostałych spotkań w sumie 5 dni po 8 godzin.

Nauczyciel e-Szkoły

Merytoryczne przygotowanie 326 nauczycieli ze szkół objętych projektem RPO-Dolnośląska do efektywnego wykorzystywania TI w nauczaniu kluczowych przedmiotów ujętych w planach nauczania poszczególnych typów szkól.

Kurs Nauczyciel e-Szkoły - 29.11.2010
Udział w pierwszym spotkaniu na kursie NES - Nauczyciel e-szkoły. Wrocław, DODN ul. Komuny Paryskiej 19a

Kurs Nauczyciel e-Szkoły - nastepne spotkania
Terminy pozostałych spotkań w sumie 5 dni po 8 godzin dla pierwszego nauczyciela: 6.12, 15.12, 7.01, 13.01. 20011. Terminy pozostałych spotkań w sumie 5 dni po 8 godzin dla drugiego nauczyciela: 7.12, 17.12, 10.01, 20.01. 20011.

Rola i zadania Tutora

Przygotowanie 250 nauczycieli ze wszystkich szkół objętych projektem systemowym POKL.

Kurs Rola i zadania Tutora - 7.12.2010
Udział w pierwszym spotkaniu na kursie Rola i zadania Tutora. Wrocław, DODN ul. Komuny Paryskiej 19a

Kurs Rola i zadania Tutora - 5.01, 20.01.2010
Terminy pozostałych spotkań w sumie 3 dni po 8 godzin.

Praktyczne zastosowanie TI w szkole

Praktyczne przygotowanie 600 nauczycieli ze szkół objętych projektem RPO-Dolnośląska e-szkoła do wykorzystywania z własnego i zewnętrznego kontentu edukacyjnego i narzędzi edukacji interaktywnej w procesie nauczania-uczenia się różnych przedmiotów.

Kurs Praktyczne zastosowanie TI w szkole - 3.01, 17.01, 18.01, 21.01.2010
Terminy spotkań w sumie 4 dni po 6 godzin dla czterech nauczycieli.

Konferencje szkoleniowe w Wojcieszycach i w Kudowie

  Uwagi pokonferencyjne:
 • Hotel, wyżywienie - rewelacja. Może dla polskiego nauczyciela zbyt drogi.
 • Profesjonaliz i kultura prowadzących wysokie, może jeden wyjątek.
 • Po zakończeniu szkolenia powinniśmy otrzymać płytę z wersjami demonstracyjnymi prezentowanych programów, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz inne ważne informacje jak: ceny programów, adresy firm, kontakty.
Konferencja szkoleniowa "Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole" - 30 - 31.05.2011

Konferencja szkoleniowa "Nauczyciel e-szkoły" - 28-29.04.2011

Konferencja szkoleniowa "Lider e-szkoły" - 18-19.04.2011

Konferencja szkoleniowa "Rola nauczyciela w zakresie indywidualizacji procesu edukacji" - 8.04.2011

Autor strony Email  Teresa Ryba