MULTIMEDIALNE KOŁO WIEDZY O EUROPIE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Prowadzący: Tomasz Traczyński
Realizacja programu Multimedialnego koła wiedzy o Europie i Świecie współczesnym jest ukierunkowana na zainteresowanie uczniów światowymi osiągnięciami w zakresie kultury, sztuki, techniki przełomu XX i XXI w. A także na pogłębienie wiedzy o historii najnowszej Europy i świata oraz zależnościach politycznych w czasach współczesnych. Oczywiście podstawę stanowi rozwijanie umiejętności korzystania z technik multimedialnych, a przy tym rozwijanie umiejętności planowania pracy i współpracy w grupie. A ponieważ jednym z celów operacyjnych jest zaangażowanie w życie szkoły zatem koło czynnie bierze udział w działaniach promocyjnych na rzecz liceum. Wiąże się to m.in. z przygotowaniem materiału prezentacyjnego, spotkań z młodzieżą w okolicznych gimnazjach, także materiału reklamowego. Młodzież przygotowała gazetkę informacyjną oraz kalendarzyki reklamowe naszej szkoły. Efektem ich pracy były również zaproszenia na uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich. Umiejetności filmowe zostały zaprezentowane w postaci realizacji filmów: "Halina Domin" oraz "Znaczenie Internetu dla człowieka".
Rezultaty działań:
  1. Prezentacje i filmy
  2. Promocja szkoły