progeCAD.pl banner


Drogi gimnazjalisto i ósmoklasisto! Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020. OFERTA
Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z regulaminem:
 • do klasy I 3 - letniego liceum ogólnokształcącego (klasa dietetyczno - turystyczna) oraz 4 - letniego technikum (klasa technik informatyk i klasa technik organizacji turystyki)  dla absolwentów gimnazjum za pomocą systemu elektronicznego  https://dolnoslaskie-pogim.edu.com.pl
 • do klasy I 4 - letniego liceum ogólnokształcącego (klasa dietetyczno - turystyczna) oraz 5 - letniego technikum (klasa technik informatyk i klasa technik organizacji turystyki)  dla absolwentów szkoły podstawowej za pomocą systemu elektronicznego https://dolnoslaskie-posp.edu.com.pl
 • Oferta edukacyjna naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 - prezentacja
  Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
  Zostań uczniem naszej szkoły!
  Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce
  ul. Św. Jakuba 20 55-050 Sobótka

  1. Liceum Ogólnokształcące przygotowało propozycję nauki w dwóch klasach:
   • klasa dietetyczno - turystyczna, przygotowująca uczniów do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym z wybranych przedmiotów, oraz w zakresie rozszerzonym z biologii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Dodatkową atrakcją są warsztaty zdrowego stylu życia oraz pracownia turystyki i fotografii.
  2. Technikum przygotowało propozycję nauki w klasach o dwóch specjalnościach:
   • technik informatyk, przygotowująca uczniów do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym z wybranych przedmiotów. i zawodu Technika - informatyka. Po ukończeniu tej klasy absolwenci będą posługiwanć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań. Będą umieli projektować i zakładać bazy danych i projektować oprogramowania aplikacyjne, administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań. Obsługiwać lokalnych sieci komputerowe i nadzorować ich pracą. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy technik informatyk i mogą dalej kształcić się w szkołach policealnych o podobnym profilu lub szkołach wyższych.
   • technik obsługi turystycznej, przygotowująca uczniów do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym z wybranych przedmiotów. Ponadto absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technik obsługi turystycznej. będzie przygotowany do opracowywania programów imprez turystycznych i ich organizowania, do przyjmowania zleceń i realizowania zamawianych usług turystycznych. Ponadto do zamawiania i rozliczania usług turystycznych oraz kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń. Przygotowywania ofert turystycznych, obsługiwania klienta biura podróży i promowania usług przedsiębiorstwa turystycznego. Po ukończeniu szkoły może podjąć studia wyższe o podobnym profilu.

  Baza dydaktyczna

  1. Szkoła położona w sąsiedztwie miejskiego kompleksu sportowego, z uprawnieniami do pełnego korzystania z jego bazy: pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa, sala do ćwiczeń gimnastycznych, hala sportowa przy gimnazjum do uprawiania gier zespołowych
  2. Posiadamy Klub uczniowski zaopatrzony w podstawowe produkty żywnościowe i napoje, można zjeść ciepły posiłek
  3. Nasze zaplecze klasopracowni składa się z:
   • klasopracownia nauk przyrodniczych 1
   • klasopracownia geograficzna 1
   • klasopracownia historyczna 1
   • klasopracownia polonistyczna 1
   • klasopracownia matematyczna 1
   • klasopracownia językowa 2
   • sala audiowizualna 1
   • pracownia komputerowa (internet) 2
   • centrum czytelniczo - multimedialne 1
   • klub uczniowski ze stałym stanowiskiem internetowym
  4. Współpraca z zagranicą obejmuje: programy młodzieżowej wymiany międzynarodowej z Niemcami, Rosją Litwą i Ukrainą, PNWM, RITA
  5. Zajęcia pozalekcyjne:
   • warsztaty filmowe i fotograficzne w klasie humaniostyczno - filmowej.
   • udział w międzynarodowych wymianach młodzieżowych
   • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego w III klasie
   • zajęcia komunikacyjne z języka angielskiego
   • pilotażowy program wojskowo-obronny i ratownictwa medycznego
  6. Opieka pedagogiczno-psychologiczna obejmuje: warsztaty integracyjne, warsztaty psychologiczno - terapeutyczne, konsultacje pedagogiczno - psychologiczne, konsultacje Szkolnego Doradcy Zawodowego
  7. Osiągnięcia szkoły:
   • zdawalność i jakość egzaminu maturalnego na poziomie wysokiej średniej regionu dolnośląskiego.
   • wyróżnienia w konkursach okolicznościowych o charakterze historycznym, reporterskim, ekologicznym, informatycznym, teologicznym i ekonomicznym.
   • stypendia za wyniki w nauce ze średnią co najmniej 4,5 i bardzo dobrą oceną zachowania;
   • stypendia za osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym;
   • stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce ze średnią co najmniej 4,50;
   • Stypendia za osiągnięcia artystyczne i sportowe Rady Powiatu Wrocławskiego.

  NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY - CZEKAMY NA CIEBIE  Powiatowy Zespół Szkół nr 3
  w Sobótce
  ul.Św. Jakuba 20
  55-050 Sobótka
  tel/fax: 071 316-23-00
  licsob@wp.pl

  Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce