5 marca odbył się w naszej szkole I etap on - line, konkursu "Zostań mistrzem Internetu". Wzięły w nim udział dwie drużyny. Liceum profilowane reprezentowała klasa 2tz, a liceum ogólnokształcące - klasa 1eh. Mówią, że podróże kształcą. Konkursy również. Młodzież dowiedziała się, że sekunda może trwać bardzo długo...


Na zdjęciu od lewej: Klaudia Sieniarska, Karolina Rogalska, Monika Grzegorczyk, Anita Kruczykowska

Na zdjęciu od lewej: Tomek Zmyślony, Marek Rakowski, Karolina Sienkowska, Artur Kaczmarek