WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE W MUZEUM
17 grudnia 2014 r. klasa LO uczestniczyła w cyklu zajęć muzealnych. Wychodząc z założenia, że nie można zrozumieć sztuki bez bezpośredniego kontaktu z nią, odwiedziliśmy Muzeum Narodowe i Muzeum Architektury. W Muzeum Narodowym uczestniczyliśmy w zajęciach pt.: „ Spojrzenie na sztukę XX wieku”. Była to świetna powtórka wiedzy z historii XX-lecia międzywojennego oraz wiedzy o kulturze. Oprócz tradycyjnego malarstwa i rzeźby wrażenie robiły asamblaże Hasiora i instalacje Abakanowicz. W Muzeum Architektury wzięliśmy udział w warsztacie pt.: „Architektura w pudełku” prowadzonym przez pracowników muzeum. Był to spacer poprzez epoki, który pokazywał nie tylko zmieniające się style w architekturze, ale i styl życia właścicieli znanych w Polsce budowli. Uczniowie, pracując w grupach, przygotowywali prezentację na bazie otrzymanych materiałów. Całości wiedzy o sztukach wizualnych dopełniło zwiedzanie ekspozycji o sztuce użytkowej w Muzeum Architektury. Rozpoznawaliśmy przedmioty inspirowane wzorcami poznanymi na lekcji takimi jak np.: Fotel Prousta. Nasze spotkanie ze sztuką we Wrocławiu nie jest jedynym bezpośrednim spotkaniem z nią, ponieważ często wykorzystujemy bliskość Muzeum Ślężańskiego i w czasie lekcji zwiedzamy raz w miesiącu zmieniające się ekspozycje.