Plan Pikniku Napoleońskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce w dniu 2 czerwca 2012 r.

(organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do planu, do 2 tygodni przed Piknikiem)


 • 9:00 - 11:00 Przygotowania do pikniku
 • 11:00 - 12:00 Warsztaty taneczne i próby licealistów
 • 12:00 - 13:00 Warsztaty historyczne dla uczniów

 13:00 Początek Pikniku Napoleońskiego
 • Prezentacja musztry (włączenie chłopców z projektu w mundurach do musztry)
 • Prezentacja kandydatek na Najpiękniejszą Damę Epoki Napoleońskiej
 • Prezentacja uczniowska (historia strojów kobiecych od rewolucji francuskiej do epoki empire)
 • Odśpiewanie Marsylianki
 • kadryl w wykonaniu uczniów

 14:00 Ploteczki dworskie (scenka)


 14:30 Wykład "Ślady epoki napoleońskiej na Dolnym Śląsku" - Andrzej Bossowski


 15: 00
 • Zwiedzanie obozu - pokazy broni, jej działanie, obsługa, w tym strzał z armaty,
 • Wykład "Służba wojskowa w epoce napoleońskiej"


 15:40 Ostatnia prezentacja kandydatek i tajne głosowanie wszystkich obecnych na najpiękniejszą damę epoki napoleońskiej 16: 00
 • Rekonstrukcja bitwy z czasów Napoleońskich
 • (Prusacy ze Srebrnej Góry kontra wojska Księstwa Warszawskiego z Sobótki)


 16 : 40
 • Polonez i kadryl uczniów liceum
 • Kobiety w świecie Napoleona-QUIZ dla chętnych


 17:00
 • Spór Polaków o zasługi Napoleona Bonaparte dla Polski- drama historyczna


 17:30
 • Ogłoszenie wyników na Najpiękniejszą Damę Epoki Napoleońskiej
 • Ogłoszenie wyników w konkursach dla dzieci "Epoka napoleońska w oczach dziecka"
 • Polonez w wykonaniu członków 1 Pułku Strzelców konnych im. Ks. Józefa Poniatowskiego
 • Warsztaty taneczne dla wszystkich obecnych
 • Czas na swobodne rozmowy, poczęstunek