ODRZAŃSKA ODYSEJA
W pierwszym semestrze 2014/2015 roku szkolnego klasa 1 efk wraz z nauczycielem Moniką Szimą-Efinowicz uczestniczyła w projekcie prowadzonym przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki pod nazwą „Odrzańska Odyseja”. Podczas warsztatów na terenie Wrocławia uczniowie poznali miejsca nieznane dla zwykłych turystów, takie jak Stary Port Miejski na Nadodrzu, wieża ciśnień na Grobli, holownik parowy Nadbór. Celem zajęć było nie tylko przekazanie wiedzy o obiektach, ale i uświadomienie sobie potrzeby dążenia do rewitalizacji zabytków techniki w naszym regionie. W drugiej części projektu młodzież wykazała się zdolnościami w dziedzinie przedsiębiorczości, tworząc własne pomysły na komercyjne (i nie tylko) wykorzystanie obejrzanych obiektów. Po obejrzeniu zagranicznych i polskich wzorców postępowania z terenami poindustrialnymi, młodzi ludzie, pracując na pokładzie Holownika Parowego Nadbór, stworzyli kilka ciekawych biznesplanów zagospodarowania dawnych portów. Projekt ten jest realizowany przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biorąc w nim udział, nasi uczniowie w praktyczny i niekonwencjonalny sposób przyswoili sobie wiedzę i umiejętności z przedmiotów: wiedza o kulturze, przedsiębiorczość, historia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w regionie Sobótki znajduje się również wiele cennych zabytków techniki, a ich los zależy głównie od młodego pokolenia.
Monika Szima-Efinowicz