MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA...

"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" to wielka społeczna akcja pod patronatem Telewizji Polskiej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Towarzystwa Miłośników kultury Kresowej. Telewizja Wrocławska od dziesięciu lat zajmuje się kresowymi nekropoliami. Udało się jej zapobiec likwidacji ogromnego, zabytkowego cmentarza w Kołomyi, który 10 lat temu był przeznaczony do zaorania. W ciągu kolejnych lat zostały wyremontowane cmentarze w Drohobyczu, Bohorodyczynie, Tuligłowach, Podhajcach, Moczulance na Wołyniu, Berdyczowie, Lubarze, Żytomierzu, Starej Hucie. Przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują każdego roku uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół, w ten sposób spędzając wakacje, bo przecież OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY - NARODY, KTÓRE TRACĄ PAMIĘĆ, TRACĄ ŻYCIE.
W akcji wzięło udział 237 szkół, które wraz z prywatnymi darczyńcami zebrały ponad 70 tys. zł. W przedsięwzięcie zaangażowało się również nasze liceum i technikum. Koordynatorami akcji były: p. Monika Szima-Efinowicz i p. Jolanta Grocholska. Podjęto szereg działań, nie ograniczając się tylko do zbiórki pieniędzy.
  1. Nauczyciele - koordynatorzy uczestniczyli w wykładzie p. red. G. Orłowskiej-Sondej na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu na temat potrzeby zachowania polskiego dziedzictwa na Kresach Wschodnich i podejmowanych działań w tym zakresie.
  2. We wszystkich klasach pokazano prezentację multimedialną prezentującą polskie cmentarze kresowe i wskazano na konieczność wsparcia naszych rodaków w ich ratowaniu.
  3. Na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie rozmawialiśmy o potrzebie zachowania dziedzictwa przodków poza naszymi granicami. Poinformowano o celach i dotychczasowych osiągnięciach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia".
  4. Zorganizowano zbiórkę pieniężną wśród uczniów i nauczycieli. Zebraną sumę 85 zł. przekazano na konto Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej.
Podsumowanie tego ogromnego przedsięwzięcia miało miejsce 13 maja o godzinie 14.00 na wrocławskim rynku. Przed koncertem Wojewoda Dolnośląski wręczył w Ratuszu wspierającym akcję burmistrzom, wójtom i starostom specjalne dyplomy. Uroczystość rozpoczęła się od parady pocztów sztandarowych dolnośląskich szkół, które uczestniczyły w tegorocznej akcji zbierania złotówek na ratowanie cmentarzy polskich. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Policji Dolnoślaskiej odśpiewano wspólnie "Rotę". Uroczystość prowadzili: Anna Gordyjewska - dziennikarka Radia Lwów i Stanisław Szelc - urodzony w Kazachstanie członek wrocławskiego kabaretu "Elita". Naszą szkołę reprezentowali: p. Jolanta Grocholska wraz z uczniami - Sylwią Hrycak, Małgorzatą Obłokowską, Zuzanną Szumską i Patrykiem Zięciną. Oglądaliśmy fragmenty filmów z wyjazdów Telewizji Polskiej na Kresy oraz wakacyjnego pobytu uczniów, którzy porządkowali tamtejsze cmentarze. Również w tym roku ponad 100 uczniów przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu na Kresy. Wraz ze swoimi wychowawcami będą pracować przy porządkowaniu osiemnastu nekropolii na Wołyniu, w okolicach Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa i na Podolu. Wezmą również udział w niecodziennej uroczystości - 3 lipca zostanie odsłonięty na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie pomnik zamordowanych polskich profesorów, którego fundatorem jest miasto Wrocław. Następnie odbył się uroczysty koncert, w którym wzięli udział młodzi artyści z Ukrainy i Białorusi: PODOLSKI KWIAT z Koziatyna, WIELKIE SERCE z Nowego Rozdołu, BIAŁE SKRZYDŁA z Mołodeczna oraz ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO UMCS w LUBLINIE. Podczas koncertu popłynęły podziękowania dla organizatorki akcji, p. red. Grażyny Orlowskiej-Sondej i wspierających ją - p. kurator, Beaty Pawłowicz, prezydenta Wrocławia, p. Rafała Dutkiewicza oraz zaangażowanych uczniów i nauczycieli. Podziękowania składały władze miasta i województwa, ale także przybysze zza wschodniej granicy - Konsul RP w Winnicy Krzysztof Świderek, Adam Audrzecki - prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Drohobyczu i kresowiak kardynał Henryk Gulbinowicz. Koncert zgromadził mnóstwo widzów, którzy byli naprawdę wzruszeni. Akcji patronowała "Gazeta Wrocławska". Całość zakończył wspaniały polonez w wykonaniu zespołu tańca ludowego UMCS z Lublina.
Sylwia Hrycak
Jolanta Grocholska
Fot. Jolanta Grocholska