Okolicznościowy Biuletyn informacyjny wydany jako posumowanie przyrodniczej części projektu Socrates-Comenius
"Woda fundamentem życia".