Nasi nauczyciele - koordynatorzy i współpracownicy:


(Unsere Lehrer - Koordinatoren)
Już od 2002 r. razem z uczniami wyjeżdżają za granicę i biorą udział w projektach nasi nauczyciele-kordynatorzy
(Schon seit 2002 nehmen an alle Projekte unsere Lehrer teil:)

(kolejność alfabetyczna wg imion): (Alphabetische Reihenfolge)
1. Anna Gryzlo (2002-2005, Angielski,Polska) (Englisch)
2. ks. Andrzej Delwo (2004-2005, Religia, Polska, Niemcy) (Englisch)
3. Ewa Jaworska (2003-2004, Polski+historia, Polska, Niemcy i Holandia) (Deutsch)
4. Joanna Graczyk (2004-2005, Rosyjski, Polska, Niemcy) (Russisch + Deutsch)
5. Jolanta Grocholska (2002-2005, Polski+Historia, Polska, Francja, Holandia i Niemcy) (Russisch + Deutsch)
6. Lucyna Przylibska (2002-2003, Chemia, Polska, Niemcy) (Englisch)
7. Ludmila Stępniowska (2004-2005, Francuski, Polska, Niemcy) (Französisch)
8. Monika Szima-Efinowicz (2002-2005, Historia, Polska, Niemcy i Holandia) (Englisch)
9. Malgorzata Grzywna-Sobolewska (2002-2005, Angielski, Polska) (Englisch)
10. Sławomir Drozd (2002-2005, Sport, Polska, Niemcy) (Deutsch)
11. Teresa Ryba (2002-2003, Fizyka+Informatyka, Polska, Niemcy) (Russisch + Englisch)
12. Dyrektor Zbigniew Kubiak (2002-2005, Rosyjski, Polska, Niemcy)
Ze szkół partnerskich w Polsce:
13. Ewa Żurawik (Szkoła Podstawowa w Świątnikach), język niemiecki (Deutsch)
14. Krystyna Kapka (GG w Sobótce), język niemiecki (Deutsch)
15. Marcin Wolny (Gimnazjum Gminne w Kobierzycach), historia, język niemiecki