Pauci


Projekt Fundacji Edukacja dla Demokracji PAUCI 2006
Projekt krajoznawczy: Temat projektu: "Poznaj kraj swego s±siada - polsko-ukraińskie forum młodzieżowe"
2 spotkania polsko-niemieckie Uczestnicy projektu: 3 nauczycieli i 15 uczniów
¦rodki pozyskane: 1500 Euro
Osoby odpowiedzialne:
Koordynator: Marcin Robak Nauczyciele: Joanna Graczyk, Jolanta Grocholska oraz Dyrekcja LO
szkoła partnerska - Szkoła ¦rednia nr 3 w Złoczowie
PROJEKT ZAKOŃCZONY!