1. Sokrates-Comenius


COMENIUS to międzynarodowy program wymiany młodzieży i nauczycieli szkol średnich finansowany z budżetu Unii Europejskiej. SOCRATES jest programem powołanym przez Wspólnotę Europejską - wspierającym międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją. Program ten został ustanowiony w 1995 roku, początkowo na pięć lat (1995 - 1999) a następnie przedłużony jako SOCRATES II na lat siedem (2000 - 2006). Polska bierze w nim udział od 1998 roku.
Nasz temat: "Woda - fundamentem życia"
(Unser Thema: "Wasser - eine entscheidende Lebensgrundlage" (2003-2006))
Rok pierwszy 2003/2004 - "Woda - podstawowym składnikiem życia"
Biologia, Chemia, Fizyka
(Das erste Schuljahr - Unterthema: "Wasser - der wichtigste Bestandteil des menschlichen Lebens")
Biologie, Chemie, Physik

Rok drugi 2004/2005 - "Woda jako przyjaciel i wróg"
(Das Zweig Schuljahr - Unterthema: "Wasser als Feind und Freund")
Muttersprachen, Literatur

Rok trzeci 2005/2006 - "Woda jako symbol w tradycji i kulturze"
(Das dritte Schuljahr - Unterthema: "Wasser als Symbol in der Tradition und Kultur"
Religion, Philosophie

Oficjalna strona Comeniusa
Nasz projekt Comeniusa za rok 2003/2004 w Internecie

2. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM


(Deutsch-Polnisches Jugendwerk DPJW)
Polsko-niemiecka fundacja wspierająca finansowo wymiany młodzieżowe i projekty polsko-niemieckie zrealizowane w ramach współpracy międzyszkolnej pomiędzy Polakami a Niemcami.
Oficjalna strona internetowa

Informacje(Nachrichten)


W roku szkolnym 2004/2005 nasze liceum zrealizowało rekordową liczbę 11 wymian i spotkań międzynarodowych z 6 szkołami z Niemiec, Francji, Holandii i Rosji!!! (Im Schuljahr 2004/2005 hat unsere kleine Schule eine Rekordzahl von 11 Auslandsaustausche mit 6 Partnerschulen aus Deutschland, Frankreich, Holland und Russland geschafft. ) We współpracy międzynarodowej wzięło udział prawie 70 uczniów i 10 nauczycieli z LO, GG w Sobótce i Gimnazjum w Kobierzycach!!! (In unsrer ausländischen Zusammenarbeit haben fast 70 Schüler und 10 Lehrer teilgenommen) Każde z tygodniowych spotkań zagranicznych sfinansowane zostało z funduszy szkolnych (25 %) i unijnych (70%). Pozyskaliśmy ogółem 65 000 zł dotacji z funduszy Comeniusa i PNWM-u!!! Umożliwiło to całkowite pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia uczestników wyjazdu!!! (Jedes von allen 7-tägigen Projekte wurde finanziell von europäischen Zuschüsse (70%) und von, in der Schule zur Verfügung stehenden Mittel spendiert. Wir haben im Jahre 2004/2005 insgesamt 15 000 Euro erworben (Comenius und DPJW). Das hat infolge ermöglicht, dass alle unsre Schüler kostenlos an den Projekten teilgenommen haben.

Nasi polscy i zagraniczni partnerzy

(Unsere Partner aus Deutschland, Frankreich, Holland und Russland)


1. Geschwister-Scholl-Gymnasium w Stadthlon (Niemcy/D) E-mail: gsg@stadtlohn.de
Koordynatorzy: Birgitt Rattmann-Prangenberg (Comenius) + Jan-Bernd Lepping (PNWM) Strona internetowa/Homepage
Nasz projekt 2004/Unser Projekt 2004
2. Schiller-Gymnasium w Bautzen (Niemcy/D) Koordynator: Willi Müller E-mail: schiller-gymnasium.bautzen@t-online.de
Strona internetowa/Homepage
3. Carl-Friedrich-Gauß-Schule w Hanowerze (Niemcy/D)E-mail: info@kgshemmingen.de
Koordynator: Doris Lübbe (Deutsch) Strona internetowa/Homepage


4. Lycee EGT Jean Baptiste Corot w Paryżu (Francja/F) Koordynator: Elizabeth Colin (Deutsch) Strona internetowa/Homepage


5. Akcent College Groen van Prinsterer w Rotterdamie (Holandia/NL) Koordynator: Christine Hillenius (Deutsch, Französisch, Englisch) E-Mail: info@groenvanprinsterer.nl
Strona internetowa/Homepage
oraz Strona internetowa/Homepage


6. Szkoły i organizacje kulturalne w Kaliningradzie. (Obwód Kaliningradzki/RUS)
Srednaya Obshcheobrazovatelnaya Shkola nr 3
ul.Oktyabrskaya Ploshchad 36 236005 Kaliningrad (Russland)
telefon/fax: 007 0112 490765 lub 007 0112 444595 Koordynator: Prohochova Irina Ivanowa E-mail: PanartSchool3@mail.ru7. Szkoła Średnia nr 1 w Złoczowie obwód Lwowski (Ukraina)
Koordynator: Chudzej Lubov c. Jana E-mail: zarr@cso.lv.ukrtel.net


Szkoły w Polsce
8. Gimnazjum Gminne w Sobótce! (Polska/PL) Koordynator: nauczyciel języka niemieckiego Krystyna Kapka Strona internetowa/Homepage
9. Gimnazjum Gminne w Kobierzycach! (Polska/PL) Koordynator: nauczyciel historii Marcin Wolny (język niemiecki) (Geschichtelehrer - Deutschkentnisse) Strona internetowa/Homepage
oraz Strona internetowa/Homepage

Materiał przygotował: nauczyciel LO w Sobótce: Marcin Robak
Materiał przetworzył na język html szkolny opiekun strony